O rozporządzeniu RODO

Dostosowujemy procesy biznesowe firm aby spełniały wymogi RODO.

Wszelkie postanowienia rozporządzenia – RODO zaczną obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Unijne dyrektywy odnośnie ochrony danych osobowych będą obowiązywały w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Kogo dotyczy RODO?

Wspomniane rozporządzenie dotyczyć będzie w szczególności każdej firmy przetwarzającej dane osobowe. Obszarem przetwarzania takich danych może być nawet klient poczty elektronicznej.

Czyli każdy zbiór danych osobowych, który jest przetwarzany.

RODO - ważne informacje

25 maja 2018

TERMIN RODO

Termin kiedy zacznie obowiązywać RODO

KARY DLA FIRM

72h na zgłoszenie wycieku danych

do 20 mln euro

Jak wygląda wdrożenie RODO?

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Na Audyt Bezpieczeństwa

składa się szereg pytań, które są omawiane z klientem. Na podstawie udzielonych przez niego odpowiedzi tworzona jest stosowna dokumentacja po audytowa w której wskazane zostają procesy istotne dla RODO.

WDROŻENIE WYMOGÓW RODO

Zostają wdrożone wszelkie

nowe procedury zgodnie z raportem po audytowym dokonywane są także wdrożenia informatyczne. Utworzona zostaje funkcja Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje ciągły nadzór nad przetwarzanymi danym osobowi.